Za prvim kapelnikom Fricem Zaplotnikom je prevzel dirigentsko palico Anton Tramte, ki je vodil godbo tri leta, za njim pa Franc Dolinar. Tedanji predsednik Delavske godbe je bil Štefan Krelj.

Prvi-dirigent 150dpiOd leta 1943 do leta 1945 so godbeniki prekinili svojo aktivnost. Veliko jih je odšlo v boj, med njimi pa so darovali življenje Franc Dimc, Domin Krelj, Franc Kozamernik, Anton Peklaj, Franc Bečan in Janez Jarc. Njihova imena so vtisnjena v spominsko ploščo na godbenem domu. Po vojni je godbo z mladimi fanti zopet združil skupaj Franc Krelj s Svetja.

V tistem času se je godba preimenovala v Godbeni odsek Gasilskega društva Medvode- Preska, leta 1954 pa v Godbeni odsek DPD Svoboda Medvode. Po smrti Franca Dolinarja je dolžnosti kapelnika prevzel Lojze Oseli, njihov predsednik pa je bil Janez Kozamernik.

Godba je kvalitetno napredovala. Z ustanovitvijo glasbene šole, kamor se je vključilo mnogo mladih, je pridobila nov kader z izpopolnjenim glasbenim znanjem. Sodelovala je povsod, kamor so jo povabili ali kjer so jo potrebovali. Tekoče potrebe je reševala s samofinanciranjem, ob nabavi novih instrumentov in uniform pa se je zatekla po pomoč k medvoški občini in delovnim organizacijam iz Medvod.
Starejši godbeniki se še vedno radi spominjajo različnih nastopov, tako tudi sindikalne zabave leta 1955, na kateri je bilo več godbenikov kot občinstva. Med lepimi spomini je zagotovo tudi dogodek iz leta 1959, ko je iz instrumentov medvoških godbenikov na vrhu Triglava zadonela državna himna.

Leta 1960 je godba praznovala 30-letnico vztrajnega in požrtvovalnega dela. Članov je bilo tedaj 25, med njimi še vedno 7 ustanoviteljev - 5 bratov Krelj, njihov bratranec Franc Krelj in Janez Kozamernik. Za Lojzetom Oselijem je vodstvo prevzel Janko Jamnik. Nastopi so se vrstili drug za drugim. Godba je imela mnogo samostojnih koncertov, sodelovala je na najrazličnejših proslavah, občinskih prireditvah in se v takem vzdušju približala letu 1970, z njim pa tudi 40. letu svojega obstoja. Ob zaključni slovesnosti so na koncertu sodelovale godbe iz Kranja, Domžal, Mengša, Gorij in Litostroja.

Ceska-150dpiV veliko pomoč je bil orkestru delovni kolektiv tovarne Donit, ki je omogočil nabavo modernih uniform. Finančno podporo je nudila tudi tovarna Color.

V letu 1974 je godba na pobudo tovarne Donit navezala stike s slovaško godbo tovarne Sandrik. Skupen koncert in prisrčen odnos med godbama ne bosta nikoli pozabljena.

Leta 1975 je stopil na čelo orkestra Vili Bedenikovič. Godba je začela s še bolj vztrajnim delom. Vaje so bile po potrebi tudi trikrat tedensko in uspeh ni izostal.

V maju 1975 je bil orkester povabljen na Slovaško, isto leto pa je zanj pomenilo tudi 45- letnico njegovega obstoja. Sodelovanje z godbo tovarne Sandrik se je nadaljevalo in tako je medvoška godba leta 1984 ponovno gostovala na Slovaškem.
V letu 1977 je godba kupila nove instrumente, k čemer so mnogo pripomogle delovne organizacije s področja Medvod. V načrtu so imeli tudi adaptacijo doma, ki pa je zaradi pomanjkanja sredstev niso izvedli. Konec 70-ih let je godba zelo aktivno sodelovala na številnih prireditvah in družbenopolitičnih manifestacijah na področju KS Medvode, Pirniče, Topol in Smlednik. Sodelovali so pri odkrivanju spominskih obeležij, srečanjih godb in na turističnih prireditvah. V teh dveh letih so imeli, poleg dveh vaj na teden, 65 nastopov. Pojavljati so se začeli kadrovski problemi. Zadali so si nalogo pomladiti in povečati število godbenikov, saj so orkestri s številčnejšo zasedbo uspešnejši.Vaja-stara 150dpi

Da bi dosegli cilj, so po medvoških kolektivih in osnovnih šolah v svoje vrste vabili nove člane. Uspeha ni bilo, žal tudi zaradi takratnega vodstva glasbene šole, ki ni imelo posluha za usmerjanje učencev na vaje pihalnih instrumentov.