Kljub ljubiteljskemu delovanju godbenikov so nastopili stroški, in sicer honorar dirigentu, šolnina učencem glasbene šole, honorar profesorju tolkal, potni stroški, vzdrževanje ter obnova uniform in instrumentov. Upravni odbor se je odločil za akcijo pridobivanja finančnih sredstev s samoprispevkom 5 din na zaposlenega v medvoških kolektivih. Ta akcija je bila v letu 1978 podprta tudi na sestanku medvoških direktorjev in družbenopolitičnih predstavnikov v KS Medvode.