Godba na pihala Medvode je bila ustanovljena 17. avgusta 1929 na pobudo Štefana Krelja s Svetja in Franca 

Najstarjesa slika 150dpiBečana iz Rakovnika. Skupaj sta služila vojaški rok v Zeleniku in Budvi in združeval ju je enak interes: organizirati skupino, ki bi imela veselje do glasbe. Vztrajala sta in uspelo jima je dobiti 15 mož, članov bodočega orkestra.

leto 1931-150dpiIzvolili so predsednika, tajnika in blagajnika. Tedanji tovarni Herold v Mariboru so poslali prošnjo za nabavo instrumentov. Vsak član je prispev

Godbeniki v vrsti-staro-150dpi

al 10 din. Začeli so tudi z nabiralno akcijo po vaseh. Zbrali so dovolj denarja in v roku enega meseca že prejeli instrumente. Z letom 1930 so se dvakrat tedensko pričele redne vaje.

Člani godbe so bili tedaj:

Franc Arč


Po enem letu rednih vaj so začeli z nastopi. Pritekel je prvi denar. Sprva so bile vaje kar pri Knificu na Svetju, zato je bilo treba misliti na nov prostor.on - Svetje Karol Krelj - Svetje
Izidor Arčon - Svetje Štefan Krelj - Svetje
Franc Bečan - Rakovnik Vinko Krelj - Svetje
Janez Jarc - Rakovnik Karel Križaj - Svetje
Lado Jelen - Svetje Ivan Marolt - Svetje
Janez Kozamernik - Vaše Jože Krelj - Svetje
Franc Krelj - Svetje Anton Peklaj - Rakovnik
Godbo je tedaj vodil Fric Zaplotnik, po rodu Čeh.

Tako so leta 1934 pričeli z gradnjo godbenega doma. Dela so opravljali godbeniki sami, za potreben material pa so posojali tudi svoje prihranke. Z odpovedovanjem in pridnimi rokami so uresničili svojo zamisel. Leta 1939 je bila veličastna otvoritev novega doma na Svetju, ki je nudil stalno streho in prijetno počutje pri glasbenem udejstvovanju. Godba se je najprej imenovala Delavska godba na Svetju, kasneje pa se je preimenovala v Godbo na pihala Sora na Svetju pri Medvodah.

Dom 150dpiCBTo ime je ohranila do začetka II. svetovne vojne. Že v predvojnih letih je godba imela pogoste nastope, preko 500. Sodelovala je na mnogih športnih prireditvah društva Sokol, na zabavah in kulturnih prireditvah. Že v tem času pa je imela tudi nekaj samostojnih koncertov.