Medvoška godba z mažoretno skupino sodeluje skoraj na vseh prireditvah v Medvodah in okolici. 

Piran-200dpiSkoraj vedno smo prisotni na gasilskih paradah, javnih prireditvah, redkeje na pogrebih, komemoracijah in odpiranju novih prostorov. Zelo radi se odzovemo vabilom na godbena srečanja, letno pa imamo povprečno okoli 30 nastopov.

V Medvodah organiziramo tudi srečanje godb, za katerega upamo, da bo postalo tradicionalno. Poteka vsako leto ob koncu maja ali v začetku junija na ploščadi pred Mercatorjem v Medvodah.


Zelo pomemben nastop je tudi prvomajska budnica, ki jo začnemo že ob 6 uri zjutraj. Končamo jo v zgodnjih popoldanskih urah, tako da nazadnje zbudimo še tiste, ki so pri zadnjih odšli s kresovanja.
Najbolj pomembni vsakoletni nastopi Godbe Medvode:

novoletni koncert v Medvodah in Sori v mesecu decembru,

spomladanski koncert v Pirničah spomladi,

prvomajska budnica,

srečanje godb v Medvodah konec pomladi,

sodelovanja na prireditvah v Medvodah (Kmečki praznik, občinski praznik),

promenadni koncert v Ljubljani v mesecu juniju.